• Altijd 1 vast aanspreekpunt!
  • Afspraak bij u of bij ons? Wij berekenen geen reiskosten en wij betalen uw parkeerkosten
  • Eén vast aanspreekpunt
  • Extra korting bij jaarstukken in het najaar
  • Onze rapportage is nooit langer dan 1 A4
  • Altijd binnen één werkdag antwoord op uw vraag
  • Wij nemen het initiatief voor uw kwartaal- en jaarcijfers
Scroll

Disclaimer

CVC Accountants is een besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59708042 (BTW nummer 853613059).

Disclaimer

Hoewel bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet juist of niet volledig is, bijvoorbeeld door veroudering van de snel wijzigende wetgeving. CVC Accountants is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen in welke zin dan ook die direct of indirect samenhangen met welk handelen dan ook op basis van de informatie op deze website.