Scroll

Haagsche Wortels

“Zoo ik íéts ben, ben ik een Hagenaar”. Wij willen ons niet meten met Louis Couperus, maar we zijn trots op onze Haagse wortels. Het concept voor ons kantoor, onze wortels, liggen op Laan Copes Van Cattenburch. Vandaar de naam CVC Accountants. Wij werken voor de Haagse ondernemersgemeenschap. De ideeën en werken van Lodewijk Copes van Cattenburch spreken ons aan. Belastingen, liefdadigheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling hadden zijn speciale aandacht als eerste burgemeester van Den Haag. Zaken die ook wij belangrijk vinden. Wij staan u niet alleen bij met belastingen en ontwikkelingen in uw bedrijf, met de CFC Foundation werken wij aan liefdadigheid en leefbaarheid. Via de CFC Foundation geven wij een deel van onze opbrengsten terug aan dat deel van de Haagse gemeenschap dat steun nodig heeft en verdient.

Voor 2021 staat ondersteuning, rechtstreeks of via CFC Foundation op het programma:

  • SOS Kinderdorpen (in 5 landen verspreid over de wereld)
  • Lionheart Foundation (kinderziekenhuis in Sierra Leone)
  • Stichting Surfproject