Scroll

Klantenportaal


klantenportaal

Voor degene die geen toegang heeft tot het klantenportaal maar wel tot de salarisadministraties

klik hier


Aanlevering van salarismutaties aan ons kantoor

Via de onderstaande knop krijgt u toegang tot ons online mutatieformulier. Dit formulierkan worden ingevuld door een daartoe bevoegde medewerker van uw organisatie. Wij verzoeken u om al uw salarismutaties tegelijkertijd via dit formulier aan ons toe te zenden. Indien dit formulier uiterlijk op de 15e van de maand door ons is ontvangen, beschikt u uiterlijk rond de 20ste van dezelfde maand over de salarisadministratie, zodat u op tijd de netto salarissen kunt uitbetalen aan uw medewerkers.

Klik op een van de onderstaande knoppen om naar de mutatieformulieren te gaan.

MUTATIEFORMULIER NIEUWE MEDEWERKER


FORMULIER MUTATIES TIJDENS DIENSTVERBAND


MUTATIEFORMULIER WERKNEMER UIT DIENST