• Altijd 1 vast aanspreekpunt!
  • Afspraak bij u of bij ons? Wij berekenen geen reiskosten en wij betalen uw parkeerkosten
  • Eén vast aanspreekpunt
  • Extra korting bij jaarstukken in het najaar
  • Onze rapportage is nooit langer dan 1 A4
  • Altijd binnen één werkdag antwoord op uw vraag
  • Wij nemen het initiatief voor uw kwartaal- en jaarcijfers
Scroll

Klachtenregeling

Cliënten en andere belanghebbenden kunnen een eventuele klacht terzake van vermeende schendingen van het kwaliteitsbeleid of het stelsel van kwaliteitsbeheersing binnen ons kantoor in eerste instantie bij de heer J.C. van Antwerpen RA neerleggen. Wanneer de afhandeling niet naar tevredenheid is kan de cliënt en/of belanghebbende zijn klacht indienen bij de klachtencommissie van de NBA. Deze commissie is bereikbaar via; https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/klachten-en-tuchtrecht/klachtencommissie-nba/